IBM và các đối tác tích hợp thành công 30 tỉ bóng bán dẫn trên con chip 5nm