Đèn xe ưu tiên Galls

Đèn xe ưu tiên Galls, đèn xe ưu tiên, đèn xe ưu tiên xe cảnh sát, đèn xe cứu thương, đèn xe ưu tiên cảnh sát tphcm, đèn xe ưu tiên giá rẻ…

 • GALLS ROTATING HALOGEN LIGHT

  • Built-in switch with LED indicator
  • 105 fpm at 70,000 cp
  • Reflector bounces light for increased radiance
  • 12 ft coiled cord with right angle cigar plug
  • 60 lb pull magnet
  • Measures 6″H x 5-1/2″ Dia.